Forretningsbetingelser for Hirtshals - Thyborøn Sejlmageri

Forretningsbetingelser for Hirtshals – Thyborøn Sejlmageri

  1. Generelt 1.1 Disse forretningsbetingelser gælder for alle salg og leverancer fra Hirtshals – Thyborøn Sejlmageri til kunden.

  2. Ordrer og Priser 2.1 Alle ordrer er bindende, og priser er gældende som angivet på tidspunktet for bestilling. 2.2 Hirtshals – Thyborøn Sejlmageri forbeholder sig retten til at ændre priser og specifikationer uden forudgående varsel.

  3. Betaling 3.1 Betaling skal ske i overensstemmelse med fakturadato og betalingsbetingelser angivet på fakturaen. 3.2 Ved forsinket betaling pålægges renter og gebyrer i henhold til gældende lovgivning.

  4. Levering 4.1 Levering sker i henhold til aftalte vilkår og kan påvirkes af vejrforhold og andre uforudsete omstændigheder. 4.2 Hirtshals – Thyborøn Sejlmageri påtager sig intet ansvar for forsinkelser forårsaget af tredjeparter eller uforudsete omstændigheder.

  5. Reklamation og Returnering 5.1 Kunden skal kontrollere varerne ved modtagelsen. Eventuelle fejl eller mangler skal rapporteres skriftligt inden for 8 dage efter modtagelsen. 5.2 Returnering af varer kræver forudgående aftale med Hirtshals – Thyborøn Sejlmageri.

  6. Garanti 6.1 Hirtshals – Thyborøn Sejlmageri yder  garanti på materiale- og produktionsfejl, medmindre andet er angivet.

  7. Ejendomsret 7.1 Varerne forbliver Hirtshals – Thyborøn Sejlmageri ejendom, indtil fuld betaling er modtaget.

  8. Fortrolighed og Persondata 8.1 Hirtshals – Thyborøn Sejlmageri vil behandle kundens persondata i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

  9. Force Majeure 9.1 Hirtshals – Thyborøn Sejlmageri er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse på grund af omstændigheder uden for virksomhedens kontrol.

  10. Ændringer i Betingelserne 10.1 Hirtshals – Thyborøn Sejlmageri forbeholder sig retten til at ændre disse forretningsbetingelser med forudgående varsel.