REDNINGSSELE

Vi har udviklet og patenteret en redningssele, der både er let at bruge, samt giver optimal sikkerhed for den, der skal bjærges

Hejseselen er forsynet med en klemme, der kan låse løkken, så den sidder tæt omkring den eller det der skal hejses op. Derved kan den forulykkede ikke glide ud af selen. Vi har fået patent på klemmen, og i dag findes den på alle rednings- og kontrolskibe.

Redningsselen er udviklet med baggrund i de erfaringer, besætningsmedlemmerne på rednings- og inspektionsskibet Vestkysten har gjort sig i Nordsøen i virkelige og dramatiske redningssituationer.

Fungerer også ved bevidstløshed
Hvis den, der skal bjærges, er uden bevidsthed, kan man montere redningsselen på en fork, hvorefter man sætter selen rundt om personen i vandet. Forken fjernes og personen er klar til at blive hejst op.

SALVATION BELT

We have developed a patented salvation belt making it easier to salvage a person in a mob situation

The belt is fitted with a lock that prevents the person from slipping through the belt and can be used safely even if the person is unconscious.
Today, the belt is in use in all Danish SAR and inspection vessels.
We also offer a smaller version which can be used on pleasure craft plus versions for older sailings ships and for helicopter SAR operations.

Sådan virker det

Selen skal føres ind under personen fra benene og op om brystet. Derefter trækker man i indhalertovet, så selen slipper ved 1 og 2. Så skubbes forken med klemmen ned mod brystet på personen, til den sidder stramt. Derefter fjernes forken, og man kan trække personen op vha. ophalertovet. Let at stuve

Vi har udviklet en model, hvor selve forken kan foldes sammen og lettere stuves af vejen.

Forken kan dermed stuves væk i apteringen eller evt. i en MOB-båd, mens selen stadigvæk er monteret på forken. Den bevægelige gaffel skal så blot drejes i stilling.

Kontrollér om selen sidder korrekt, og den er klar til brug.

How it works

The sling is placed under the person from the legs up to the chest. When in place, give the hauling line a quick tug in order that the sling releases at 1 and 2. Push the fork with the clamp towards the chest of the person until the sling fits tightly. Remove the fork. The person is now ready to be hauled in.

Foldable version available

At the request of large shipping companies on a fork to a rescue harness that can be folded, so that it is easier to stow away, we have now developed one.

The fork can be stowed away, either in the accommodation or in a mob-boat, while the rescue harness is still mounted on the fork, the movable jaw can simply be rotated into position. Check for proper belt fixation, and the fork is ready for use.